5 jaar garantie bij particuliere toepassingen

Uw garantie

SUNWAY® (Benelux) B.V. (SUNWAY®) garandeert SUNWAY® producten vijf jaar vanaf de datum van eerste koop op de afwezigheid van materiaal- en fabricagefouten, op voorwaarde dat het SUNWAY® product op de juiste manier door een erkend installateur in een woonhuis is geïnstalleerd en op de juiste wijze is gebruikt. De garantie geldt uitsluitend voor de eerste koper, op vertoon van het originele garantiebewijs. Op motorisering en elektrische onderdelen wordt deze garantie verleend voor de duur van twee jaar. Op door ons uitgevoerde reparaties is een garantietermijn van drie maanden van toepassing. Voor niet‑particuliere toepassingen verwijzen wij u naar onze algemene verkoopvoorwaarden.

Gedurende de eerste twee jaar na aankoop van het SUNWAY® product is de verplichting van SUNWAY® beperkt tot de kosteloze reparatie of vervanging van de defecte materialen of onderdelen met gelijke of vergelijkbare materialen of onderdelen, met uitzondering van demontage- en herinstallatiekosten die buiten deze garantie vallen. Gedurende de daarop volgende drie jaar is deze garantie beperkt tot de vervanging van defecte materialen of onderdelen met gelijke of vergelijkbare materialen of onderdelen, maar vallen demontage- en herinstallatiekosten, alsmede assemblage- en transportkosten, buiten deze garantie.

Voorwaarden

Schade als gevolg van normale slijtage, onjuiste of ondeskundige montage of installatie, aanpassingen, demontage, herinstallatie, blootstelling aan weerselementen, motorisering, ongeval, misbruik, fouten of nalatigheid ten aanzien van inmeten, reiniging of onderhoud, is uitgesloten van deze garantie.

SUNWAY® houten producten zijn gemaakt van echt hout en kunnen afwijken van stalenmateriaal. Verschillen in kleur en structuur en kleurveranderingen door blootstelling aan zonlicht zijn karakteristiek voor hout en vallen buiten deze garantie. Ruimtes met een hoge warmte- of vochtigheidsgraad kunnen het verouderingsproces versnellen en kromtrekken van het hout veroorzaken. Deze veranderingen vallen eveneens buiten de garantie.

SUNWAY® stoffen kunnen eveneens afwijken van stalenmateriaal. Verschillen in kleur en structuur, alsmede kleurveranderingen van deze stoffen zijn niet gedekt door deze garantie.

SUNWAY® neemt de kindveiligheid van SUNWAY® producten zeer serieus. SUNWAY® producten zijn ontworpen en geproduceerd met veiligheid in gedachten, en voldoen aan de minimale vereisten zoals opgenomen in de Europese normen NEN-EN 13120+A1, NEN-EN 16433 en NEN-EN 16434. Kopers en gebruikers van raamdecoratie dienen zichzelf bewust te zijn van de risico’s die loshangende trekkoorden, kettingen, banden en koorden voor jonge kinderen kunnen vormen. SUNWAY® producten dienen te allen tijde te worden geïnstalleerd en gebruikt inclusief alle bijgeleverde onderdelen voor kindveiligheid en overeenkomstig de installatie- en gebruiksinstructies, om het risico op verwurging, verstrengeling en verstikking zoveel mogelijk uit te sluiten.

Deze garantie treedt in de plaats van alle andere verplichtingen, aansprakelijkheid, garanties en waarborgen, behoudens voor zover voortvloeit uit dwingendrechtelijke bepalingen inzake productaansprakelijkheid. SUNWAY® is niet aansprakelijk voor enige vermogens- of gevolgschade, anders dan zoals hierboven expliciet uiteengezet.

Hoe te handelen bij klachten

Mocht u klachten hebben over de door u aangeschafte producten, neemt u dan contact op met uw leverancier. De aanmelding van de klacht moet binnen 2 maanden na constatering plaatsvinden. De SUNWAY® leverancier zal de klacht beoordelen en eventueel ter plekke repareren, meenemen voor reparatie of voor reparatie opsturen naar SUNWAY®. In sommige situaties kan het zijn de de SUNWAY® servicedienst ingeschakeld wordt.

Service

Na vijf jaar vervalt wel de garantie, niet de service. Ook dan kunt u via de dealer een beroep doen op de SUNWAY® organisatie voor advies of om producten tegen betaling te laten herstellen.

Online registreren

Wij vragen u uw SUNWAY® product online te registreren op www.sunway.nl/garantieregistratie. SUNWAY® kan hierdoor snel uw aanvraag verwerken, rekening houdend met de door ons verstrekte garantie.