2 jaar volledige garantie

SUNWAY® (Benelux) B.V. garandeert dat alle SUNWAY® producten conform specificaties afgeleverd worden. Gebreken die kennelijk te wijten zijn aan ondeugdelijk materiaal of fabricagefouten zullen de eerste 2 jaar na aankoop gratis hersteld worden. Indien noodzakelijk en mogelijk wordt eventueel tot vervanging van het product overgegaan.

Direct zichtbare afwijkingen aan het product dienen binnen 3 maanden na aankoop gemeld te worden om voor garantie in aanmerking te komen.

De garantie omvat het gehele product, doch geen enkele vorm van vervolgschade. Ook normale slijtage valt niet onder de garantie. Evenmin kan SUNWAY® instaan voor de gevolgen van het onjuist reinigen van een product.

Textiel en hout zijn onderhevig aan variaties. Subtiele afwijkingen vallen binnen de geldende industrienorm en moeten als normaal en aanvaardbaar worden beschouwd. Voorwaarde voor langdurig plezier van uw producten is dat deze correct zijn gemonteerd en op de juiste wijze en voor de juiste toepassingen worden gebruikt. Montage dient te geschieden volgens de bij het product geleverde montagehandleiding. Bij het niet voldoen hieraan of bij onjuist gebruik vervalt de garantie.

De garantie laat onverlet alle wettelijke bepalingen zoals die van toepassing zijn op de verkoop van consumentengoederen.

Hoe te handelen bij klachten

Mocht u klachten hebben over de door u aangeschafte producten, neemt u dan contact op met uw leverancier. De aanmelding van de klacht moet binnen 2 maanden na constatering plaatsvinden. De SUNWAY® leverancier zal de klacht beoordelen en eventueel ter plekke repareren, meenemen voor reparatie of voor reparatie opsturen naar SUNWAY®. In sommige situaties kan het zijn de de SUNWAY® servicedienst ingeschakeld wordt.

Service

Na twee jaar vervalt wel de garantie, niet de service. Ook dan kunt u via de dealer een beroep doen op de SUNWAY organisatie voor advies of om producten tegen betaling te laten herstellen.

Online registreren

Wij vragen u uw SUNWAY® product online te registreren op https://www.sunway.nl/garantieregistratie. SUNWAY® kan hierdoor snel uw aanvraag verwerken, houdend met de door ons verstrekte garantie.